İNSAN KAYNAKLARI

• Çalışanlara ve haklarına saygı göstermek, güvenli ve iyi çalışma koşulları oluşturmak.

• Ayrımcılığın ve kayırmacılığın olmadığı, bireylerin iş tatmini ve kariyer olanaklarını gerçekleştirebilmesi için yeteneklerini sürekli geliştirebilecekleri çalışma ortamını sağlamak.

• Din, dil, ırk, mezhep VE HİYERARŞİ ayrımı gözetmeksizin, tüm çalışanlara insan kaynakları süreçlerinin uygulanmasında eşit mesafede yaklaşmak.