İNSAN KAYNAKLARI

Çağdaş standartlarda insan kaynakları yönetim anlayışının benimsendiği, çalışanlarının gurur duyduğu bir şirket olmaktır.

Hedeflere göre yönetim sistemini benimseyen Akplas, çalışanlarının motivasyonu ve verimini yükseltecek bir ortamın yaratılması ve bu ortamın korunup geliştirilmesi için gerekli politikaları ve teknik bilgiyi sağlar.