İNSAN KAYNAKLARI

Ücretlendirme politikamız; çalışanlarımızın eğitim ve tecrübelerini esas alan, motivasyon ve verimliliklerini yükseltmeyi amaçlayan bir anlayışı temel almaktadır.

Çalışanlarımızın ücretleri yılda iki kez yapılan performans değerlendirme yöntemi doğrultusunda güncellenmektedir. Bu kapsamda performans değerlerine göre ücret artış seviyesi belirlenirken, Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen üretim ve satış faaliyetleri, faaliyet noktalarının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, sahip olunan iştiraklerin yapısı, bunların toplam içerisindeki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır.

Performans değerlendirme kriterlerimiz işin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri… vb özellikler dikkate alınarak değerlendirilmektedir.